Język

Siedziba firmy

Adres:
Kościuszki 15
48-200 Prudnik
Polska

Kontakt:
Tel: 516 283 332

E-Mail:
info@tbo.com.pl

Na miejscu dla Ciebie w całej Polsce

Białystok

Bydgoszcz

Gdańsk

Gorzów Wielkopolski

Katowice

Kielce

Kraków

Lublin

Łódź

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczecin

Toruń

Warszawa

Wrocław

Zielona Góra

1. Ochrona danych w skrócie
INFORMACJE OGÓLNE
Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych wymienionym poniżej tego tekstu.

ZBIERANIE DANYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ
Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Dane kontaktowe można znaleźć w nadruku tej witryny.

Jak zbieramy Twoje dane?
Z jednej strony Twoje dane są zbierane, gdy nam je przekazujesz. To może być dla. Np. Dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. Przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas przeglądania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane?
Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędności serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?
W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Masz również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w sekcji „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

NARZĘDZIA I NARZĘDZIA DO ANALIZY OSÓB TRZECICH
Kiedy odwiedzasz tę stronę, twoje zachowanie podczas surfowania może być ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Twoje zachowanie podczas surfowania jest zwykle analizowane anonimowo; zachowania podczas surfowania nie można przypisać do Ciebie.

Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi i możliwości sprzeciwu można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting
HOSTING ZEWNĘTRZNY
Ta witryna jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (firmę hostingową). Dane osobowe, które są zapisywane na tej stronie, są przechowywane na serwerach gospodarza. Może to być v. za. to adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane kontraktowe, dane kontaktowe, nazwy, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Hoster jest wykorzystywany w celu wykonania umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu bezpiecznego, szybkiego i sprawnego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. . 1 lit. f RODO).

Nasz gospodarz będzie przetwarzał Twoje dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań dotyczących świadczenia usług, i będzie postępować zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi tych danych.

Zawarcie umowy o realizację zamówienia
W celu zapewnienia przetwarzania zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych, zawarliśmy z naszym hostingodawcą umowę o realizację zamówień.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe
PRYWATNOŚĆ
Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak iw jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. Podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

UWAGA NA TEMAT ODPOWIEDZIALNEGO ORGANU
Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Pani Alisa Begovic
Industriestrasse 1 A
86438 Kissing
Niemcy

e-mail: info@TBOAufzug.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. Nazwiska, adresy e-mail itp.).

PRAWNIE WYMAGANY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
W naszej firmie powołaliśmy inspektora ochrony danych.

TBO Aufzug GmbH
Alisa Begovic
Industriestrasse 1 A
86438 Kissing

Telefon: 08233 – 214 968 – 0
E-mail: info@TBOAufzug.de

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć już wyrażoną zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed odwołaniem.

PRAWO DO SPRZECIWU ZBIERANIA DANYCH W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH I PRZECIWDZIAŁANIU REKLAMIE BEZPOŚREDNIEJ (ART.21 RODO)
JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM CZASIE SPRZECIW PRZETWARZANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SPECJALNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. WŁAŚCIWĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ WYMAGANE jest PRZETWARZANIE, ZNAJDUJE SIĘ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU SPRZECIWU, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAMY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, JEŚLI NIE MOŻEMY PODAĆ OBOWIĄZKOWYCH POWODÓW DO PRZETWARZANIA, KTÓRE WYSTĘPUJE, WYKONUJE LUB WYKONUJE TWOJE INTERESY, PRZESTRZEGAJĄ PRAW SPRZECIW Z ART. 21 UST.1 RODO).

JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MASZ PRAWO DO SPRZECIWU W DOWOLNYM CZASIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE W ZWIĄZKU Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNĄ. W PRZYPADKU SPRZECIWU, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (ZASTRZEŻENIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

PRAWO DO SKARGI DO WŁAŚCIWEGO ORGANU NADZORCZEGO
W przypadku naruszenia RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca zarzucanego naruszenia. Prawo do odwołania istnieje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH
Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub stronie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

SSL lub SZYFROWANIE TLS
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

SZYFROWANE TRANSAKCJE PŁATNOŚCI NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ
Jeżeli po zawarciu umowy odpłatnej istnieje obowiązek podania nam Twoich danych płatniczych (np. Numeru rachunku do autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są niezbędne do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze przy użyciu powszechnych środków płatniczych (Visa / MasterCard, polecenie zapłaty) są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Dzięki szyfrowanej komunikacji Twoje dane dotyczące płatności, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

INFORMACJE, USUWANIE I POPRAWIANIE
W ramach obowiązujących przepisów ustawowych przysługuje Ci prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez Ciebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do ich poprawiania lub usuwania. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, jeśli masz dalsze pytania na temat danych osobowych.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA
Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania testu przysługuje Ci prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było / odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy rozważyć Państwa i nasze interesy. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być dozwolone tylko za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny przetwarzane przez Unię Europejską lub państwo członkowskie.

SPRZECIW NA E-MAILE PROMOCYJNE
Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak wiadomości spamowe.

4. Zbieranie danych na tej stronie
CIASTECZKA
Niektóre serwisy używają tzw. Cookies. Pliki cookie nie wyrządzają szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Po Twojej wizycie są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie, a także włączyć automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, których Państwo potrzebują (np. Funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO zapisane. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. Zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Jeśli zapisywane są inne pliki cookie (np. Pliki cookie do analizy zachowania podczas surfowania), będą one oddzielnie omówione w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

ZGODA NA COOKIE Z BORLABS COOKIE
Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody na pliki cookie firmy Borlabs Cookie, aby uzyskać Twoją zgodę na przechowywanie niektórych plików cookie w Twojej przeglądarce i dokumentować je zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (dalej Borlabs).

Kiedy wchodzisz na naszą stronę, w Twojej przeglądarce zapisywany jest plik cookie Borlabs, w którym zapisana jest Twoja zgoda lub cofnięcie tej zgody. Dane te nie są przekazywane dostawcy plików cookie Borlabs.

Zarejestrowane dane są przechowywane do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie lub samodzielne usunięcie pliku cookie Borlabs lub ustanie cel przechowywania danych. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie można znaleźć pod adresem https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Technologia Borlabs Cookie Consent służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na używanie plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO.

PLIKI DZIENNIKA SERWERA
Dostawca serwisu automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

Typ i wersja przeglądarki
używany system operacyjny
URL strony odsyłającej
Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
Czas zapytania serwera
adres IP
Te dane nie będą łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są zbierane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być zapisywane pliki dziennika serwera.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Jeśli prześlesz nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli został zapytany.

Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. Po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

ZAPYTANIA E-MAIL, TELEFON LUB TELEFAX
Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje żądanie, w tym wszystkie dane osobowe z niego pochodzące (imię i nazwisko, żądanie), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i / lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym Przetwarzanie przesłanych do nas zapytań.

Dane, które przesyłasz do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. Po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.